LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN HỆ THỐNG MENARD TRÊN TOÀN QUỐC

quản trị viên - 06/02/2021

Menard xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của hệ thống Shop & Spa Menard trên toàn quốc.

️🎉 HÀ NỘI ️🎉

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗩𝗜𝗡𝗖𝗢𝗠 𝗥𝗢𝗬𝗔𝗟

Ngày 11/02/2021 (30 Tết): Đóng cửa lúc 12:00

Ngày 12 – 14 /02/2021 (Mùng 1 – 2 – 3 Tết): Nghỉ

Ngày 15/02 (Mùng 4 tết): Mở cửa hoạt động như bình thường

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗟𝗢𝗧𝗧𝗘 Đ𝗔̀𝗢 𝗧𝗔̂́𝗡

Ngày 11/02/2021 (30 Tết): Đóng cửa lúc 18:00

Ngày 12 – 13 /02/2021 (Mùng 1 và mùng 2 Tết): Nghỉ

Ngày 14/02 (Mùng 3 tết): Mở cửa hoạt động như bình thường

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗘𝗡

Ngày 11 – 14/02/2021 (30 Tết, Mùng 1 – 2 – 3): Nghỉ

Ngày 15/02 (Mùng 4 tết): Mở cửa hoạt động như bình thường

Tất cả các Shop & Spa còn lại nghỉ Tết từ thứ 3, ngày 09/02/2021 (ngày 28 Âm lịch) đến hết thứ 3, ngày 16/02/2021 (ngày 05 âm lịch), hoạt động bình thường trở lại từ ngày 17/02 (Mùng 6 Tết):

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗕Ờ 𝗛Ồ

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗟𝗬́ 𝗧𝗛𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗧

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂̃𝗡 𝗗𝗨

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗧𝗨𝗘̣̂ 𝗧𝗜̃𝗡𝗛

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗟𝗘̂ 𝗩𝗔̆𝗡 𝗟𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗛𝗢𝗔̀𝗡𝗚 Đ𝗔̣𝗢 𝗧𝗛𝗨́𝗬

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗧𝗔̂𝗬 𝗛𝗢̂̀

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗗𝗨𝗬 𝗧𝗔̂𝗡

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗕𝗔̀ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗫𝗨𝗔̂𝗡 𝗗𝗜𝗘̣̂𝗨

️🎉 HẢI PHÒNG ️🎉

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗞𝗦𝗢𝗡 𝗛𝗔̉𝗜 𝗣𝗛𝗢̀𝗡𝗚

Ngày 11/02/2021 (30 Tết): Đóng cửa lúc 15:00

Ngày 12 – 13 /02/2021 (Mùng 1 và mùng 2 Tết): Nghỉ

Ngày 14/02 (Mùng 3 tết): Mở cửa hoạt động như bình thường

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗩𝗜𝗡𝗖𝗢𝗠 𝗛𝗔̉𝗜 𝗣𝗛𝗢̀𝗡𝗚

Ngày 09 – 16/02/2021: Nghỉ

Ngày 17/02 (Mùng 6 Tết): Mở cửa hoạt động như bình thường

️🎉 HỒ CHÍ MINH ️🎉

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗗𝗜𝗔𝗠𝗢𝗡𝗗

Ngày 11/02/2021 (30 Tết): Đóng cửa lúc 16:00

Ngày 12 – 13 /02/2021 (Mùng 1 và mùng 2 Tết): Nghỉ

Ngày 14/02 (Mùng 3 tết): Mở cửa hoạt động như bình thường

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗛𝗨̀𝗡𝗚 𝗩𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 &

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗛𝗨̀𝗡𝗚 𝗩𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚

Ngày 11/02/2021 (30 Tết): Đóng cửa lúc 15:00

Ngày 12/02/2021 (Mùng 1 Tết): Nghỉ

Ngày 13/02/2021 (Mùng 2 Tết): Mở cửa từ 13:00 – 20:00

Ngày 14/02 (Mùng 3 tết): Mở cửa hoạt động như bình thường

Tất cả các Shop & Spa còn lại nghỉ Tết từ thứ 3, ngày 09/02/2021 (ngày 28 Âm lịch) đến hết thứ 3, ngày 16/02/2021 (ngày 05 âm lịch), hoạt động bình thường trở lại từ ngày 17/02 (Mùng 6 Tết):

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗡𝗘𝗪 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂̃𝗡 𝗧𝗥𝗔̃𝗜 – 𝗤𝟱

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗩𝗢̃ 𝗧𝗛𝗜̣ 𝗦𝗔́𝗨

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗧𝗘𝗨𝗥

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 𝗦𝗢̛𝗡

𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗩𝗜𝗡𝗛𝗢𝗠𝗘𝗦 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗞

Menard chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý khách hàng suốt thời gian qua, hi vọng Quý khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu trên con đường tìm kiếm vẻ đẹp đích thực. Kính chúc Quý khách hàng một năm mới Hạnh phúc – An khang – Thịnh vượng.


0379 01 01 01