MDV214 – Mặt nạ thanh tẩy và làm sáng da

quản trị viên - 20/09/2019

Công dụng

  • Làm sạch sâu tận lỗ chân lông, kiểm soát và cân bằng lượng dầu trên bề mặt.

Giá trị

  • Thanh tẩy và làm sáng da.

Giá: 875.000 đ/ 30 phút


0379 01 01 01