MENARD TẠM NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ SPA VÌ AN TOÀN CỘNG ĐỒNG

quản trị viên - 05/05/2021

Tuân thủ yêu cầu chính phủ, chúng tôi sẽ tạm ngừng cung cấp các dịch vụ spa từ ngày 04/05 để thực hiện nghĩa vụ PHÒNG DỊCH BÌNH AN. Vì sức khoẻ và sự an toàn của Quý khách hàng, nhân viên và cộng đồng là điều Menard quan tâm nhất.

Trong thời gian này, hệ thống Shop Menard vẫn tiếp tục hoạt động và luôn áp dụng quy định an toàn phòng, chống dịch của quốc gia theo nguyên tắc 5K: Khử khuẩn – Khoảng cách – Khẩu trang – Khai báo y tế – Không tụ tập.

Khi giai đoạn khó khăn qua đi, Menard Spa xin chào đón tất cả quý khách hàng bằng sự phục vụ ấm áp và chân thành nhất, như từ trước đến nay vẫn vậy. Menard tin rằng ngày ấy không còn xa, nếu tất cả chúng ta đồng lòng.

Địa chỉ Menard Shop & Spa: https://bit.ly/2rfsLQO
Website: https://menard.vn/ – Hotline: 0379.01.01.01
#MenardVietnam #StayStrong #StayPositive #StaySafe #Bestrong #Behappy #Bebeauty #triki


0379 01 01 01