Tặng phẩm tinh tế phù hợp với mọi đối tượng.

mua ngay

OMAMORI
HỘP QUÀ TẾT 2024 - ĐÓN NĂM RỒNG TRỌN BÌNH AN
72%
Giảm đến
Mỗi gói quà từ Menard ví như lời chúc phúc - sự bảo vệ - gửi trao điềm lành với những sản phẩm Health Food cao cấp - thay Quý Tri kỷ dung dưỡng chính mình và những người thân trân quý.

01 Hộp

-22%

03 Hộp

-29%

05 Hộp

-30%

05 Hộp

-38%

01 Hộp

-28%

03 Hộp

-33%

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

Giá ưu đãi
15.000.000 VND
Giá gốc:
24.375.000 VND
Gói An Khang
5 hộp Viên uống Linh Chi
Menard Reishi (100 viên/hộp)
Gói TRÁNG KIỆN
1 hộp Viên uống Linh Chi
Menard Reishi (100 viên/hộp)
Giá ưu đãi
3.500.000 VND
Giá gốc:
4.875.000 VND
Gói PHÚC ĐÁO
3 hộp Viên uống Linh Chi
Menard Reishi (100 viên/hộp)
Giá ưu đãi
9.750.000 VND
Giá gốc:
14.625.000 VND
Gói An TUỆ
5 hộp Viên uống Linh Chi
Menard Reishi (50 viên/hộp)
Gói GIA HÀO
3 hộp Viên uống Linh Chi
Menard Reishi (50 viên/hộp)
Gói CỘI PHÚC
1 hộp Viên uống Linh Chi
Menard Reishi (50 viên/hộp)
Giá ưu đãi
9.000.000 VND
Giá gốc:
12.875.000 VND
Giá ưu đãi
5.500.000 VND
Giá gốc:
7.725.000 VND
Giá ưu đãi
2.000.000 VND
Giá gốc:
2.575.000 VND

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

05 Hộp

-37%

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

03 Hộp

-37%

01 Hộp

-24%

BÁCH THẮNG
5 hộp Nước Sâm Linh Chi Tăng Lực
Reishi Ginseng W Gold (10 chai/hộp)
ĐẮC THỜI
3 hộp Nước Sâm Linh Chi Tăng Lực
Reishi Ginseng W Gold (10 chai/hộp)
ĐỒ NAM
1 hộp Nước Sâm Linh Chi Tăng Lực
Reishi Ginseng W Gold (10 chai/hộp)
Giá ưu đãi
5.000.000 VND
Giá gốc:
7.875.000 VND
Giá ưu đãi
3.000.000 VND
Giá gốc:
4.725.000 VND
Giá ưu đãi
1.200.000 VND
Giá gốc:
1.575.000 VND

07 Hộp

-71%

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

05 Hộp

-68%

03 Hộp

-68%

GÓI CỬU NHƯ
7 hộp Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (120 viên/hộp)
GÓI TRƯỜNG THỌ
5 hộp Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (120 viên/hộp)
GÓI HIẾU HẠNH
3 hộp Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (120 viên/hộp)
Giá ưu đãi
3.000.000 VND
Giá gốc:
10.325.000 VND
Giá ưu đãi
2.375.000 VND
Giá gốc:
7.375.000 VND
Giá ưu đãi
1.425.000 VND
Giá gốc:
4.425.000 VND

05 Hộp

-72%

03 Hộp

-72%

07 Hộp

-72%

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

GÓI GIA AN
7 hộp Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (60 viên/hộp)
Giá ưu đãi
715.000 VND
Giá gốc:
2.550.000 VND
Giá ưu đãi
1.185.000 VND
Giá gốc:
4.250.000 VND
GÓI TUỆ MẪN
5 hộp Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (60 viên/hộp)
Giá ưu đãi
1.650.000 VND
Giá gốc:
5.950.000 VND
GÓI CÁT LÀNH
3 hộp Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (60 viên/hộp)

06 Hộp

-50%

05 Hộp

-50%

09 Hộp

-50%

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

Giá ưu đãi
5.400.000 VND
Giá gốc:
10.800.000 VND
GÓI THIÊN TIÊN
6 hộp Collagen nội sinh Menard Collagen Gold (10 chai/ hộp)
Giá ưu đãi
3.600.000 VND
Giá gốc:
7.200.000 VND
GÓI TRÁC TUYỆT
5 hộp Collagen nội sinh Menard Collagen Gold (10 chai/ hộp)
Giá ưu đãi
3.000.000 VND
Giá gốc:
6.000.000 VND

MUA NGAY

MUA NGAY

03 Hộp

-50%

01 Hộp

-50%

GÓI NGUYỆT MẠO
3 hộp Collagen nội sinh Menard Collagen Gold (10 chai/ hộp)
Giá ưu đãi
1.800.000 VND
Giá gốc:
3.600.000 VND
GÓI XUÂN TRƯỜNG
9 hộp Collagen nội sinh Menard Collagen Gold (10 chai/ hộp)
GÓI NGỌC DIỆN
1 hộp Collagen nội sinh Menard Collagen Gold (10 chai/ hộp)
Giá ưu đãi
600.000 VND
Giá gốc:
1.200.000 VND

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

-32%

-29%

-28%

Giá ưu đãi
11.000.000 VND
Giá gốc:
16.200.000 VND
GÓI DẬT LẠC
3 hộp Viên uống Linh Chi Reishi
(50 viên/hộp)
1 hộp Nước Sâm Linh Chi Tăng Lực Reishi Ginseng W Gold (10 chai/hộp)
GÓI ĐẮC LỘC
1 hộp Viên uống Linh Chi Reishi
(50 viên/hộp)
1 hộp Nước Sâm Linh Chi Tăng Lực Reishi Ginseng W Gold (10 chai/hộp)
GÓI THIÊN TƯỜNG
3 hộp Viên uống Linh Chi Reishi
(100 viên/hộp)
1 hộp Nước Sâm Linh Chi Tăng Lực Reishi Ginseng W Gold (10 chai/hộp)
Giá ưu đãi
6.600.000 VND
Giá gốc:
9.300.000 VND
Giá ưu đãi
3.000.000 VND
Giá gốc:
4.150.000 VND

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

-37%

-29%

TẤN LỘC
3 hộp Viên uống Linh Chi Reishi
(100 viên/hộp)
3 hộp Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (120 viên)
Giá ưu đãi
12.000.000 VND
Giá gốc:
19.050.000 VND
HƯNG THỊNH
1 hộp Viên uống Linh Chi Reishi
(100 viên/hộp)
1 hộp Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (120 viên)
Giá ưu đãi
4.500.000 VND
Giá gốc:
6.350.000 VND
PHÚ VINH
3 hộp Viên uống Linh Chi Reishi
(50 viên/hộp)
3 hộp Viên uống chống oxy hóa Blueberry Astaxanthin (60 viên)

Giá ưu đãi
6.000.000 VND
Giá gốc:
10.275.000 VND

-42%

MUA NGAY

MUA NGAY

MUA NGAY

-42%

-44%

-50%

GÓI QUYÊN CÁT
1 hộp Siêu thực phẩm dưỡng trắng, trị nám và chống nắng nội sinh Fairlucent C (60 gói)
1 hộp Nước Sâm Linh Chi Tăng Lực Reishi Ginseng W Gold (10 chai/hộp)

Giá ưu đãi
1.575.000 VND
Giá gốc:
3.150.000 VND
GÓI DUẬT VÂN
3 hộp Siêu thực phẩm dưỡng trắng, trị nám và chống nắng nội sinh Fairlucent C (60 gói)
1 hộp Nước Sâm Linh Chi Tăng Lực Reishi Ginseng W Gold (10 chai/hộp)
Giá ưu đãi
3.500.000 VND
Giá gốc:
6.300.000 VND
GÓI BÁCH THUẬN
3 hộp Siêu thực phẩm dưỡng trắng, trị nám và chống nắng nội sinh Fairlucent C (60 gói)
3 hộp Nước Sâm Linh Chi Tăng Lực Reishi Ginseng W Gold (10 chai/hộp)
Giá ưu đãi
5.500.000 VND
Giá gốc:
9.450.000 VND

MUA NGAY

-43%

MUA NGAY

-46%

MUA NGAY

-49%

Gói Thiều Hoa

3 hộp Siêu thực phẩm dưỡng trắng, trị nám và chống nắng nội sinh Fairlucent C (60 gói)
3 hộp Collagen nội sinh Menard Collagen Gold (10 chai/hộp)
Giá ưu đãi
4.750.000 VND
Giá gốc:
8.325.000 VND
Gói Khuynh Thành

3 hộp Siêu thực phẩm dưỡng trắng, trị nám và chống nắng nội sinh Fairlucent C (60 gói)
1 hộp Collagen nội sinh Menard Collagen Gold (10 chai/ hộp)
Giá ưu đãi
3.000.000 VND
Giá gốc:
5.925.000 VND
Gói Vạn Chủng

1 hộp Siêu thực phẩm dưỡng trắng, trị nám và chống nắng nội sinh Fairlucent C (60 gói)
1 hộp Collagen nội sinh Menard Collagen Gold (10 chai/ hộp)
Giá ưu đãi
1.500.000 VND
Giá gốc:
2.775.000 VND
Khám phá thêm
về Thượng phẩm chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp
TRONG HỘP QUÀ OMAMORI

Menard Blueberry Astaxanthin

Menard Reishi Ginseng

Menard Reishi

Menard collagen gold

Meanrd fairlucent C

Cùng Menard
Chọn sức khoẻ
trọn bình an!

Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Thủy Mộc
Tầng 1, Tòa nhà VMT – 86 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội
Hotline: 0379010101

Menard - Seeking True Beauty

KẾT NỐI VỚI MENARD

Khu vực khác

Hải Phòng

Hồ Chí Minh

Hà Nội

HỆ THỐNG MENARD SHOP & SPA

MENARD SHOP – SPA LÊ VĂN LƯƠNG
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02462510935 / 02462510747
Tầng 1 – Tòa nhà 18T2 Trung Hòa, Nhân Chính – Lê Văn Lương – Q. Thanh Xuân – Hà Nội

MENARD SHOP – SPA TUỆ TĨNH
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02439472509 / 02439744885
Địa chỉ: 35-37 Tuệ Tĩnh – Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội

MENARD SHOP – SPA NGUYỄN DU
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02439365801 / 02439369440
Địa chỉ: 76 Nguyễn Du – Q. Hai Bà Trưng
Hà Nội

MENARD SHOP – SPA GARDEN
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02437940187 / 02437940463
Địa chỉ: TTTM The Garden, Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

MENARD SHOP – SPA LÝ THƯỜNG KIỆT
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02439387701
Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà Hanoi Tourist – 18 Lý Thường Kiệt – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

MENARD SHOP – SPA BỜ HỒ
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 024 3938 1633 / 024 3938 1632
Địa chỉ: 34 Lê Thái Tổ – Bờ Hồ – Q. Hoàn Kiếm – Hà Nội

MENARD COUNTER BÀ TRIỆU
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 0243978406
Địa chỉ: AMADORA WELLNESS & SPA – 250 Bà Triệu – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

MENARD SHOP – SPA HOÀNG ĐẠO THÚY
Hotline: 0379010101
02462824271 / 02462824272
Tầng 3 – Tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy – Q. Cầu Giấy – Hà Nội
MENARD SHOP – SPA VINCOM ROYAL
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02463275712
Địa chỉ 204-205-206 – Tầng B1 – TTTM Royal City – Nguyễn Trãi – Q. Thanh Xuân – Hà Nội

MENARD SHOP – SPA DUY TÂN
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 024 37833828 / 024 37951251
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VMT – 82/1 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

MENARD LOTTE MALL TÂY HỒ
Hotline: 0379010101
Địa chỉ: Lô số 149 tầng 1, TTTM Lotte 272 Đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội
KHU VỰC HÀ NỘI
MENARD SHOP – SPA VINCOM HẢI PHÒNG
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 0912 1222 80
Địa chỉ: Shophouse – PG12-02 Vincom, số 1 Lê Thánh Tông – Q. Ngô Quyền – TP. Hải Phòng

MENARD LÊ HỒNG PHONG HẢI PHÒNG
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 090 665 0068
Địa chỉ: Tầng 1&2 toà nhà EIC số 10b Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP Hải Phòng
KHU VỰC hải phòng
MENARD SHOP – SPA VINCOM HẢI PHÒNG
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 0912 1222 80
Địa chỉ: Shophouse – PG12-02 Vincom, số 1 Lê Thánh Tông – Q. Ngô Quyền – TP. Hải Phòng

MENARD LÊ HỒNG PHONG HẢI PHÒNG
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 090 665 0068
Địa chỉ: Tầng 1&2 toà nhà EIC số 10b Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP Hải Phòng
KHU VỰC hải phòng
MENARD COUNTER DIAMOND
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 028 3827 3653 / 028 6274 3191
Địa chỉ: Tầng trệt – Diamond Plaza – 34 Lê Duẩn – Q. 1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA NEW WORLD
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02838258199
Địa chỉ: Shop 5, Khách sạn New World, Phạm Hồng Thái, Quận 1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA VÕ THỊ SÁU
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02822101088 / 02838203609
Địa chỉ: 92-94-96 Võ Thị Sáu – Q.1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA PASTEUR
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02838246229
Địa chỉ: 69 Pasteur – Q. 1 – TP HCM (Ngã tư Lê Lợi – Pasteur)

MENARD SHOP – SPA TRƯỜNG SƠN
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02862744218
Địa chỉ: 5A – 5B Trường Sơn – Quận Tân Bình – TP HCM

MENARD SHOP – SPA VINHOMES CENTRAL PARK
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02862864318
Địa chỉ: Căn Shophouse SH-02, tòa L2 – Vinhomes Central Park 720 Điện Biên Phủ, p.22, quận Bình Thạnh, TP HCM
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
MENARD COUNTER DIAMOND
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 028 3827 3653 / 028 6274 3191
Địa chỉ: Tầng trệt – Diamond Plaza – 34 Lê Duẩn – Q. 1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA NEW WORLD
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02838258199
Địa chỉ: Shop 5, Khách sạn New World, Phạm Hồng Thái, Quận 1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA VÕ THỊ SÁU
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02822101088 / 02838203609
Địa chỉ: 92-94-96 Võ Thị Sáu – Q.1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA PASTEUR
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02838246229
Địa chỉ: 69 Pasteur – Q. 1 – TP HCM (Ngã tư Lê Lợi – Pasteur)

MENARD SHOP – SPA TRƯỜNG SƠN
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02862744218
Địa chỉ: 5A – 5B Trường Sơn – Quận Tân Bình – TP HCM

MENARD SHOP – SPA VINHOMES CENTRAL PARK
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02862864318
Địa chỉ: Căn Shophouse SH-02, tòa L2 – Vinhomes Central Park 720 Điện Biên Phủ, p.22, quận Bình Thạnh, TP HCM
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
MENARD COUNTER DIAMOND
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 028 3827 3653 / 028 6274 3191
Địa chỉ: Tầng trệt – Diamond Plaza – 34 Lê Duẩn – Q. 1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA NEW WORLD
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02838258199
Địa chỉ: Shop 5, Khách sạn New World, Phạm Hồng Thái, Quận 1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA VÕ THỊ SÁU
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02822101088 / 02838203609
Địa chỉ: 92-94-96 Võ Thị Sáu – Q.1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA PASTEUR
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02838246229
Địa chỉ: 69 Pasteur – Q. 1 – TP HCM (Ngã tư Lê Lợi – Pasteur)

MENARD SHOP – SPA TRƯỜNG SƠN
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02862744218
Địa chỉ: 5A – 5B Trường Sơn – Quận Tân Bình – TP HCM

MENARD SHOP – SPA VINHOMES CENTRAL PARK
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02862864318
Địa chỉ: Căn Shophouse SH-02, tòa L2 – Vinhomes Central Park 720 Điện Biên Phủ, p.22, quận Bình Thạnh, TP HCM
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
MENARD COUNTER DIAMOND
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 028 3827 3653 / 028 6274 3191
Địa chỉ: Tầng trệt – Diamond Plaza – 34 Lê Duẩn – Q. 1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA NEW WORLD
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02838258199
Địa chỉ: Shop 5, Khách sạn New World, Phạm Hồng Thái, Quận 1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA VÕ THỊ SÁU
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02822101088 / 02838203609
Địa chỉ: 92-94-96 Võ Thị Sáu – Q.1 – TP HCM

MENARD SHOP – SPA PASTEUR
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02838246229
Địa chỉ: 69 Pasteur – Q. 1 – TP HCM (Ngã tư Lê Lợi – Pasteur)

MENARD SHOP – SPA TRƯỜNG SƠN
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02862744218
Địa chỉ: 5A – 5B Trường Sơn – Quận Tân Bình – TP HCM

MENARD SHOP – SPA VINHOMES CENTRAL PARK
Hotline: 0379010101
Điện thoại: 02862864318
Địa chỉ: Căn Shophouse SH-02, tòa L2 – Vinhomes Central Park 720 Điện Biên Phủ, p.22, quận Bình Thạnh, TP HCM
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
MENARD THÁI NGUYÊN
Hotline: 0379 01 01 01
Điện thoại: 0975.955.106
Địa chỉ: 167 Hoàng Văn Thụ, tổ 12, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

MENARD ECOPARK
Hotline: 089 835 58 88
Địa chỉ: TT-SH15, Nhà phố Thuỷ Trúc, Ecopark.
KHU VỰC KHÁC
MUA NGAY MÓN QUÀ OMAMORI
CHỌN SỨC KHỎE - TRỌN BÌNH AN!

ĐĂNG KÝ MUA NGAY TRÊN WEBSITE
NHẬN ƯU ĐÃI THÊM 5%

DEAL ĐỘC QUYỀN
NHÂN DỊP WEBSITE MENARD
TRỞ LẠI VỚI PHIÊN BẢN MỚI

NHẬN thêm ƯU ĐÃI 5%

mua hộp quà tết
 omamori tại website

TRUY CẬP NGAY

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI HIỆN ĐÃ KẾT THÚC

Menard trân trọng cảm ơn Quý khách vì đã nhiệt tình tham gia chương trình, cũng như tin tưởng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Menard.

Menard mong sẽ tiếp tục được Quý khách quan tâm và ủng hộ nhiều hơn nữa trong tương lai. 

Vào website www.menard.vn để tìm hiểu thêm nhiều thông tin khác