THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN MỞ CỬA CỦA MENARD HÀ NỘI

quản trị viên - 20/03/2020

Menard xin thông báo đến quý khách hàng các cửa hàng có trong danh sách dưới đây sẽ đóng cửa vào lúc 19h15’ hàng ngày. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2020. Menard sẽ tiếp tục cập nhật đến quý khách hàng khi có thông báo mới. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng.

  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗕Ờ 𝗛Ồ
  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗟𝗬́ 𝗧𝗛𝗨̛𝗢̛̀𝗡𝗚 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗧
  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂̃𝗡 𝗗𝗨
  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗧𝗨𝗘̣̂ 𝗧𝗜̃𝗡𝗛
  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗟𝗘̂ 𝗩𝗔̆𝗡 𝗟𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚
  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗛𝗢𝗔̀𝗡𝗚 Đ𝗔̣𝗢 𝗧𝗛𝗨́𝗬
  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗧𝗔̂𝗬 𝗛𝗢̂̀
  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗦𝗛𝗢𝗣 – 𝗦𝗣𝗔 𝗗𝗨𝗬 𝗧𝗔̂𝗡
  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗕𝗔̀ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨
  • 𝗠𝗘𝗡𝗔𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗨𝗡𝗧𝗘𝗥 𝗫𝗨𝗔̂𝗡 𝗗𝗜𝗘̣̂𝗨

0379 01 01 01