• SUMMER DREAM – ƯU ĐÃI TRONG MƠ, DA XINH ĐÓN HÈ
  • Ưu đãi: Các combo Summer Dream ưu đãi đến 50%
  • Áp dụng: Dành cho tất cả khách hàng mua mỹ phẩm Menard trong tháng 7
  • Kênh áp dụng: Áp dụng cho khách hàng mua hàng online và mua hàng trực tiếp tại hệ thống Menard Shop & Facial Salon trên toàn quốc
  • 08/07/2019 - 31/07/2019 Xem chi tiết
  • SUMMER DREAM – ƯU ĐÃI TRONG MƠ, DA XINH ĐÓN HÈ
  • Ưu đãi: Các combo Summer Dream ưu đãi đến 50%
  • Áp dụng: Dành cho tất cả khách hàng mua mỹ phẩm Menard trong tháng 7
  • Kênh áp dụng: Áp dụng cho khách hàng mua hàng online và mua hàng trực tiếp tại hệ thống Menard Shop & Facial Salon trên toàn quốc
  • 08/07/2019 - 31/07/2019 Xem chi tiết
0379 01 01 01